Konferencje

Konferencje

Jednym z celów Stowarzyszenia PSEFT jest umożliwianie terapeutom w Polsce zapoznawania się z modelem pracy z parami stworzonym przez dr Sue Johnson jako EFT (Emotionally Focused Therapy). W związku z tym planujemy organizowanie:

  • Krótkich szkoleń wstępnych wprowadzających do EFT, pozwalających posmakować modelu i podjąć decyzję o kontynuacji szkolenia w postaci uczestniczenia w akredytowanym przez ICEEFT szkoleniu Externship oraz Core Skills.
  • Konferencji dla terapeutów, na które zaprosimy gości związanych z pracą z parami w nurcie EFT, tak aby polscy terapeuci mogli uczyć się od doświadczonych terapeutów, superwizorów i trenerów EFT oraz entuzjastów pracy z parami w tym podejściu.

Pierwsza konferencja PSEFT jest wstępnie planowana na wiosnę 2023. Więcej informacji wkrótce.

 

Aktualnie:

KONFERENCJA 2023 organizowana przez BEFT Centre
8th EFT INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL, London, UK -

'Love and Attachment will Save the World’ Power of EFT in Healing and Growth in a Broken World.    

On Line, via Zoom,

30th June-2nd July, 10am-5pm - EFT-Newcomers Cohort

5th-8th July, 9am-4pm/1pm-8pm -EFT-Trained Cohort

SZCZEGÓŁY TUTAJ

/*
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych