Certyfikacja

Certyfikacja

Droga do certyfikacji w ramach ICEEFT

Certyfikowany Psychoterapeuta EFT (Emotionally Focused Therapy) to ktoś, kogo kompetencje w prowadzeniu Terapii Skoncentrowanej na Emocjach są uznane przez ICEEFT. Podstawowym celem certyfikacji jest promowanie wysokiej jakości w praktyce EFT w pracy z klientami indywidualnymi (EFIT), parami (EFCT), rodzinami (EFFT) i zapewnienie utrzymania wysokich standardów w superwizji i szkoleniu w tym modelu terapii.

Poziomy certyfikacji obejmują:

 • Certyfikowany terapeuta EFT
 • Certyfikowany superwizor EFT
 • Certyfikowany trener EFT

Warunki wstępne uzyskania certyfikatu:

 • Studia magisterskie z zakresu psychologii, doradztwa, edukacji, terapii rodzin, terapii małżeńskiej, pracy socjalnej, opieki duszpasterskiej,
 • Członkowstwo w uznanym stowarzyszeniu zawodowym,
 • Aktywne prowadzenie terapii, w tym terapii par i/lub rodzin,
 • Posiadanie uprawnień do prowadzenia psychoterapii w miejscu zamieszkania/prowadzenia działalności,
 • Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej psychoterapeuty,
 • Ukończenie szkolenia w obszarze terapii par i/lub rodzin,\
 • Członkostwo w uznanym stowarzyszeniu zawodowym,

Podania o członkostwo są rozpatrywane przez przedstawiciela ICEEFT , a aplikujący otrzymuje szczegółową informację zwrotną na temat swojej kandydatury, z wyróżnieniem mocnych stron oraz obszarów dalszego rozwoju. W przypadku nie uzyskania certyfikatu, kandydatów zachęca się do dalszej pracy nad swoim rozwojem ze wsparciem personelu ICEEFT.

Poziom 1: Certyfikowany Terapeuta EFT

 • Kryteria, które należy spełnić:
 • Akredytowane przez ICEEFT szkolenie wstępne (Externship), prowadzone przez certyfikowanego trenera EFT: 28-30 godzin / 4 dni.
 • Akredytowane przez ICEEFT szkolenie z zakresu kluczowych umiejętności (Core Skills 1-4), prowadzone przez certyfikowanego trenera EFT, skoncentrowane na EFCT (terapia par EFT) oraz EFIT (terapia indywidualna EFT), z przykładami z zakresu EFFT (terapia rodzin EFT); 48 godzin realizowane w trakcie 8 dni szkoleniowych (zwykle w trybie 4x2 dni szkoleniowe lub 2x4 dni szkoleniowe). Jeśli prowadzony jest dodatkowy moduł, jest on traktowany jako opcjonalny.
 • Indywidualna superwizja prowadzona przez certyfikowanego superwizora EFT, trenera EFT lub zaakceptowanego przez ICEEFT kandydata na superwizora. Jako superwizja indywidualna traktowana jest również superwizja, w której biorą udział 2 osoby. Cztery z w/w ośmiu wymaganych godzin superwizji mogą się odbyć w ramach superwizji grupowej, o ile superwizant prezentuje wówczas swoją pracę i ma wówczas niepodzielną uwagę superwizora. Superwizja może się odbywać osobiście lub na odległość. Należy dołożyć starań, aby zachować poufność informacji związanych z klientami. Dzielenie się nagraniami przez Internet czy szyfrowanie sesji musi się odbywać zgodnie ze standardami superwizora. ICEEFT nie jest odpowiedzialny za działania superwizora w tym zakresie.

Procedura aplikacyjna:

Proszę wysłać do ICEEFT następujące dokumenty (przygotowane w języku angielskim):

 • List motywacyjny,
 • Podsumowanie szkoleń zawodowych w zakresie psychoterapii i doświadczenia zawodowego – w tym liczbę klientów, informacje o miejscu pracy oraz superwizji,
 • Aktualny życiorys,
 • Trzy listy polecające od innych psychoterapeutów,
 • List polecający od obecnego superwizora EFT,
 • Kopie dokumentów z listy warunków wstępnych – dostępne powyżej - (skany dokumentów opisane po angielsku),
 • Dokumenty poświadczające spełnienie wymagań (skany dokumentów opisane po angielsku),
 • Prezentacja przypadku – wskazówki poniżej,
 • Opłata za rozpatrzenie wniosku wraz z opłatą administracyjną wynosi 600 dolarów kanadyjskich.

Prezentacja przypadku, która będzie rozpatrzona przez certyfikowanego trenera ICEEFT. Prezentacja musi zawierać:

 • Konceptualizację przypadku (po angielsku),
 • Dwa nagrania wideo dwóch całych sesji – jeden z etapu 1 pracy z parą (Stage 1) oraz drugi z etapu 2 pracy z parą (Stage 2) – z zaznaczeniem wyboru 20-minutowego fragmentu z każdej sesji do oceny,
 • Zapis wybranych fragmentów sesji (transkrypcja sesji po angielsku),
 • Jeśli kandydat prezentuje więcej niż jedną parę, prezentacja przypadku musi zostać przygotowana dla każdej z nich.

Dokumenty należy przesłać za pomocą Hightail: https://spaces.hightail.com/uplink/iceeftcertification

Informacje na stronie ICEEFT są dostępne tu: https://iceeft.com/level-1-certified-eft-therapist/

Poziom 2: Certyfikowany Superwizor EFT

Kryteria, które należy spełnić:

 • Kandydat jest certyfikowanym terapeutą EFT od minimum roku (wyjątki są możliwe dla doświadczonych superwizorów lub gdy na danym obszarze nie ma dostępnych superwizorów),
 • 10 godzin mentoringu z dwoma certyfikowanymi superwizorami lub trenerami EFT,
 • Ukończenie kursu superwizorskiego w zakresie pomagania/psychoterapii. Jeśli kurs taki nie jest dostępny, możliwe opcje mogą zostać przedyskutowane z reprezentantem ICEEFT,
 • 4 lata doświadczenia klinicznego w pracy z klientami indywidualnymi, parami/rodzinami,
 • Superwizja minimum 3 superwizantów czyli terapeutów EFT w procesie certyfikacji,
 • Przedłożenie pisemnego opisu własnego doświadczenia z zakresu superwizji:
  • Liczba superwizantów;
  • Liczba superwizowanych przypadków;
  • Pisemny opis (ok. 1000 słów) tego, jak w twoim przekonaniu oferowana przez ciebie superwizja wpasowuje się w standardy superwizji EFT (należy podać konkretne przykłady).
 • Przedłożenie dwóch półgodzinnych nagrań wideo superwizji dwóch różnych terapeutów. Jedno z nagrań musi zawierać omówienie nagrania wideo sesji terapeuty.
 • Przedłożenie dwóch pisemnych listów polecających od dwóch mentorów superwizji.

Każdy kto planuje ubiegać się o certyfikację jako superwizor EFT musi wypełnić i wysłać formularz dostępny na stronie ICEEFT wraz z opłatą, zanim zacznie superwizować terapeutów jako kandydat na superwizora. Proces kandydowania na superwizora EFT musi zostać ukończony w ciągu 2 lat.

Informacje na stronie ICEEFT są dostępne tu: https://iceeft.com/level-2-certified-eft-supervisor/

/*
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych