Pracujący on-line

Pracujący on-line

Ze względu na ochronę danych osobowych, aby zostać wpisanym do rejestru terapeutów, należy wysłać drogą mailową na adres: kontakt@pseft.pl poniższe sformułowanie wraz z potrzebnymi danymi kontaktowymi, a także ze skanem zaświadczenia potwierdzającego obecny status w zakresie certyfikacji w EFT:

„Wyrażam zgodę na dołączenie mnie do listy terapeutów EFT na stronie www.pseft.pl/ www.eftpolska.com

UWAGA: Kiedy PSEFT zostanie włączone do rodziny ICEEFT (uzyska afiliację), osoby chcące dalej widnieć na liście terapeutów zobowiązane będą również być członkami ICEEFT. Wszyscy członkowie PSEFT mają zagwarantowaną obniżoną składkę członkowską ICEEFT i wynosi ona 30 CAD rocznie.

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych