CORE SKILLS online

CORE SKILLS online

PSEFT Core Skills 1-4, 2022

EFT Core Skills to 8-dniowe szkolenie uznawane przez ICEEFT będące kontynuacją EFT Externship. Obejmuje 48 godzin szkoleniowych w małej grupie do 16 osób. Pozwala na pogłębienie wiedzy oraz wzmocnienie umiejętności pracy z parami w nurcie EFT oraz otrzymanie informacji zwrotnych na temat własnej pracy z parą (w trakcie szkolenia odbywa się prezentacja nagrań sesji przez uczestników) i uczenie się od innych. Jest drugim, niezbędnym, krokiem na drodze do certyfikacji ICEEFT jako terapeuta par EFT.

Kiedy:

4 weekendy w 2022 r.

 • 28 – 29 maja 2022
 • 11-12 czerwca 2022
 • 3-4 września 2022
 • 24-25 września 2022

UWAGA! W przypadku dużej liczby chętnych i potrzeby uruchomienia drugiej grupy szkoleniowej, imię i nazwisko trenera zostanie podane w późniejszym terminie. Terminy szkolenia dla drugiej grupy mogą ulec zmianie.

Gdzie:

online, na platformie Zoom

Kto może uczestniczyć?

 • Osoby, które ukończyły Externship EFT (niekoniecznie organizowany przez PSEFT)
 • Osoby, które pracują/ zamierzają pracować z minimum 1 parą i nagrają sesję do prezentacji w trakcie szkolenia (w trakcie jednego z czterech weekendów szkoleniowych) – prezentacja jest warunkiem zaliczenia szkolenia
 • Osoby posiadające kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii w miejscu, w którym ją praktykują (w Polsce ukończony minimum drugi rok 4-letniej szkoły psychoterapii oraz bycie w trakcie trzeciego roku szkolenia ) – wymagany certyfikat lub zaświadczenie
 • Osoby należące do uznanej organizacji zawodowej zrzeszającej psychoterapeutów posiadającej kodeks etyczny – wymagane potwierdzenie opłacenia składki za 2022

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • Pogłębienie umiejętności pracy z parami w modelu EFT – praktyczne ćwiczenia w małej grupie szkoleniowej
 • Otrzymanie informacji zwrotnych na temat własnej pracy z parą
 • Obserwowanie pracy z parami pozostałych uczestników
 • Spełnienie kolejnego z kryteriów certyfikacji ICEEFT jako terapeuta par EFT,
 • Możliwość odbywania superwizji z polskojęzycznymi superwizorami / superwizorami w trakcie szkolenia (wliczanej do wymogów certyfikacyjnych ICEEFT)

Trenerka

Szkolenie poprowadzi Sandra Taylor, certyfikowana trenerka, superwizorka i terapeutka EFT z Wielkiej Brytanii. 

Sandra jest jedną z założycielek i koordynatorką Brytyjskiego Centrum EFT (BEFT). Jest doświadczoną edukatorką
i trenerem – od ponad 20 lat szkoli terapeutów, m.in. na uczelniach. Wcześniej pracowała jako terapeuta zajęciowy
w różnych instytucjach związanych ze zdrowiem psychicznym. Szczególnie interesuje ją proces i doświadczenie
uczenia się.
W pracy szkoleniowej lubi przekazywanie podstaw teoretycznych i sprawianie, że teoria ożywa poprzez wtapianie
jej w rozwijanie umiejętności praktycznych psychoterapeutów z zakresu terapii EFT.
Obecnie Sandra prowadzi prywatną praktykę i jest certyfikowanym trenerem, superwizorem i terapeutą EFT.
Prowadziła szkolenia w Wielkiej Brytanii, USA i ZEA (Dubaj). Mieszka w małym mieście w północno-wschodniej Anglii.

Co wyróżnia nasze szkolenie?

• Tłumaczenie symultaniczne na język polski i angielski, co znacząco oszczędza czas szkolenia  i zwiększa jego efektywność,
• Obecność osób wspierających trenera w trakcie pracy w podgrupach, tzw. helper’ów (są to osoby przeszkolone w modelu EFT, z doświadczeniem pracy w nurcie EFT z parami, w tym certyfikowani terapeuci EFT i superwizorzy aplikanci),

Certyfikat

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia. Wymagana jest obecność na całym szkoleniu oraz zaprezentowanie w trakcie szkolenia nagrania fragmentu własnej sesji z parą.

Po ukończeniu każdego z czterech modułów uczestnicy mogą otrzymać certyfikat uczestnictwa w tym module.

Jak się zapisać?

UWAGA: Do końca lutego 2022 r. zapisy są otwarte wyłącznie dla uczestników szkolenia Externship organizowanego przez PSEFT w listopadzie i grudniu 2021 r. Od 1 marca otwieramy rejestrację dla wszystkich chętnych.

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w EFT Core Skills organizowanym przez PSEFT, wypełnij formularz zgłoszeniowy. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia i odblokowania możliwości płatności, dokonaj wpłaty w wysokości określonej poniżej oraz na stronie rejestracji. Miejsce na szkoleniu jest zagwarantowane po otrzymaniu przez nas wpłaty na konto bankowe w terminie i wysokości określonej poniżej. Kiedy to nastąpi, otrzymasz potwierdzenie mailowe zapisu na szkolenie.

Potwierdzenie zapisu po otrzymaniu wpłaty minimum I raty (w wysokości połowy ceny szkolenia). Zapisy na zasadzie kolejności zgłoszeń i wpłat. Liczba miejsc ograniczona.

Cena szkolenia

Cena szkolenia (8 dni)Data obowiązywania
8 100 zł

Specjalna cena dla uczestników Externship organizowanego przez PSEFT w 2021 r.

Wpłata minimum I raty (w wysokości  4050 zł) do 28.02.2022

Płatność II raty do 15.04.2022

8 800 zł

Cena obowiązuje od 01.03.2022

Wpłata minimum I raty (w wysokości  4400 zł) do 31.03.2022

Płatność II raty do 15.04.2022

9 500 zł

Cena obowiązuje od 01.04.2022

Płatność całości ceny szkolenia do 15.04.2022 r.

Raty

Istnieje możliwość płatności w dwóch równych ratach.

Pierwsza rata płatna do końca okresu za który obowiązuje dana cena szkolenia, druga rata nie później niż do 15 kwietnia 2022 r.

Faktury

Faktury wystawiamy po zakończeniu szkolenia.

Rezygnacja ze szkolenia  / zwrot opłaty za szkolenie

 1. Uczestnicy prowadzący działalność gospodarczą lub zapisywani przez swoich pracodawców / zleceniodawców (faktura wystawiona na firmę lub rejestracja na firmę)
  • Rezygnacja przed 28.02.2022 r. – zwracamy wpłaconą kwotę.
  • Rezygnacja w okresie 01-31.03.2022 r. – zwracamy 75% wpłaconej kwoty
  • Rezygnacja w okresie 01-30.04.2022 r. – zwracamy 50% wpłaconej kwoty
  • Rezygnacja po 30.04.2022 r. – nie zwracamy wpłaconej kwoty
 1. Pozostali uczestnicy nie wymienieni w pkt. 1 powyżej
  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem zwracamy wpłaconą kwotę w całości
  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu po jego rozpoczęciu zwracamy wpłatę proporcjonalnie do zrealizowanej usługi

Rezygnacja ze szkolenia musi być dostarczona w formie pisemnej na adres mailowy szkolenia@pseft.pl  pod rygorem nieważności. Terminem złożenia rezygnacji jest data otrzymania wiadomości przez Polskie Stowarzyszenie EFT.

Polskie Stowarzyszenie EFT zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z ważnych przyczyn. W takiej sytuacji, wszelkie wpłaty zostaną zwrócone w całości.

Zastrzegamy sobie również możliwość zmiany trenera prowadzącego szkolenie.  Zmiana trenera nie jest podstawą do ubiegania się o zwrot kosztów szkolenia.

Dodatkowe informacje

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia, zastanawiasz się czy na pewno warto, napisz do nas (szkolenia@pseft.pl) i zostaw
swój numer telefonu. Oddzwonimy i opowiemy ci o naszym doświadczeniu udziału w szkoleniach EFT pod egidą ICEEFT. 

My już się zakochałyśmy w EFT. Dołącz do nas!

Więcej o EFT na stronie stowarzyszenia PSEFT www.pseft.pl oraz na www.iceeft.com 

/*
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych