Poziomy przeszkolenia i certyfikacji

Poziomy przeszkolenia i certyfikacji

Poziomy szkoleń w Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT)

Nasza Lista terapeutów EFT zawiera wszystkich członków PSEFT, którzy są wykwalifikowanymi psychoterapeutami i ukończyli co najmniej 4-dniowe szkolenie Externship w EFT. Są oni także członkami ICEEFT (International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy) i są na ich międzynarodowej liście terapeutów.

Externship

Terapeuci, którzy uczestniczyli w 4-dniowym podstawowym kursie EFT.

Szkolenie całościowe z wymaganą superwizją

Terapeuci, którzy ukończyli Externship i dalszy 36-48 godzinowy trening i odbyli co najmniej 8 godzin superwizji u certyfikowanego superwizora EFT lub kandydata na superwizora.

Trening ten może się składać zarówno z 8 dni Core Skills lub 2 dni Advanced Externship + 24 godzin grupowej superwizji EFT.

Certyfikowani Terapeuci EFT

Ci, którzy z sukcesem zaprezentowali swoje umiejętności w zakresie EFT i pozytywnie przeszli przez proces certyfikacyjny w ICEEFT, aby być certyfikowanym terapeutą EFT.

Superwizorzy aplikanci EFT

Ukończyli certyfikację jako terapeuci EFT i są podczas szkoleń na certyfikowanego superwizora EFT (jedynie superwizja u certyfikowanych superwizorów EFT i kandydatów na superwizorów może być zaliczona do certyfikacji).

Certyfikowani Terapeuci i Superwizorzy EFT

Ukończyli z sukcesem proces certyfikacji na superwizorów w ICEEFT i zostali zakwalifikowani, aby superwizować innych terapeutów EFT (jedynie superwizja u certyfikowanych superwizorów EFT i kandydatów na superwizorów może być zaliczona do certyfikacji).

Trenerzy EFT w trakcie szkolenia

Certyfikowani terapeuci EFT i superwizorzy, którzy są podczas kursu na trenerów EFT.

Certyfikowani Terapeuci, Superwizorzy i Trenerzy EFT

To certyfikowani terapeuci i superwizorzy EFT, którzy ukończyli intensywny kurs i zostali certyfikowani przez ICEEFT jako trenerzy EFT. Jedynie trenerzy EFT mogą prowadzić szkolenia EFT Externship i Core Skills.

Zainteresowanych szczegółowymi informacjami o szkoleniach EFT odsyłamy na stronę ICEEFT.

/*
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych