Superwizja EFT

Superwizja EFT

Praktyka superwizji jest wspólna dla wszystkich podejść terapeutycznych i jako taka ma również miejsce w Terapii Skoncentrowanej na Emocjach. Charakterystyczne dla superwizji EFT jest wspólne oglądanie i omawianie nagrań z sesji. Stanowi ona wsparcie merytoryczne i przyczynia się do rozwoju kompetencji zawodowych psychoterapeutów, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie zgłaszających się na terapię par i sprzyja procesowi wzmacniania więzi. Opisywany przez uczestnika superwizji proces pracy terapeutycznej jest monitorowany przez superwizora, co przyczynia się do pogłębiania wiedzy dotyczącej rozumienia cyklu i etapu pracy, oraz pozwala dobrać skuteczne formy interwencji.

W większości przypadków superwizja odbywa się zdalnie, np.  na platformie Zoom, która pozwala udostępnić nagranie bez potrzeby przesyłania go. Pozwala to dbać o bezpieczeństwo i poufność nagrań sesji.

Superwizja indywidualna

Jako indywidualną traktujemy superwizję, w której biorą udział maksymalnie 2 osoby. Każde takie spotkanie to pełna godzina zaliczona do certyfikatu (potrzeba ich min. 8).

w języku polskim:

Kamila Kamińska jest polskojęzyczną Certyfikowaną Superwizorką EFT: hello@eftwithkamila.com info TUTAJ

Barbara Sławik jest polskojęzyczną Certyfikowaną Superwizorką EFT: kontakt@mentalia.pl info TUTAJ 

Beata Zielińska-Rocha jest polskojęzyczną Certyfikowaną Superwizorką EFT: b.zielinska.rocha@gmail.com info TUTAJ

Katarzyna Moneta-Spyra jest polskojęzyczną Certyfikowaną Superwizorką EFT: katarzyna.moneta.spyra@osrodekspotkanie.pl

Grażyna Kasprzyk jest polskojęzyczną superwizorką w trakcie procesu certyfikacji: grazutiakas@interia.pl

Joanna Gruszczyńska jest polskojęzyczną superwizorką w trakcie procesu certyfikacji: jjgruszczynska@gmail.com 

Karolina Włodarczyk-Nadolska jest polskojęzyczną superwizorką w trakcie procesu certyfikacji: wlodarczyk.nadolska@gmail.com info TUTAJ 

 

w języku angielskim i innych językach:

listę certyfikowanych superwizorów EFT z całego świata można znaleźć na stronie ICEEFT: kliknij tutaj

Superwizja grupowa

Wsparcie w małej grupie superwizyjnej online. Spotkania odbywają się raz w miesiącu a prezentacja własnego przypadku jest możliwa co drugie spotkanie.

Kamila Kamińska jest polskojęzyczną Certyfikowaną Superwizorką EFT: hello@eftwithkamila.com info TUTAJ

Barbara Sławik jest polskojęzyczną Certyfikowaną Superwizorką EFT: kontakt@mentalia.pl info TUTAJ 

Beata Zielińska-Rocha jest polskojęzyczną superwizorką w trakcie procesu certyfikacji: b.zielinska.rocha@gmail.com info TUTAJ

Katarzyna Moneta-Spyra jest polskojęzyczną Certyfikowaną Superwizorką EFT: katarzyna.moneta.spyra@osrodekspotkanie.pl

Grażyna Kasprzyk jest polskojęzyczną superwizorką w trakcie procesu certyfikacji: grazutiakas@interia.pl

Joanna Gruszczyńska jest polskojęzyczną superwizorką w trakcie procesu certyfikacji: jjgruszczynska@gmail.com 

Karolina Włodarczyk-Nadolska jest polskojęzyczną superwizorką w trakcie procesu certyfikacji: wlodarczyk.nadolska@gmail.com info TUTAJ 

 

 

 

 

/*
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych