O ICEEFT
O ICEEFT

ICEEFT (czytaj: ajseft), czyli International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy (Międzynarodowe Centrum Doskonałości w Terapii Skoncentrowanej na Emocjach),) zostało założone w 1998 r. przez dr Sue Johnson, twórczynię Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT – Emotionally Focused Therapy) - i jej współpracowników w Ottawie, w Kanadzie.

Więcej o Sue Johnson można przeczytać tu https://iceeft.com/. Po polsku do tej pory ukazały się 2 książki autorstwa Sue Johnson, Są to: „Przytul mnie” (Warszawa 2012) oraz „Sens miłości” (Warszawa 2015).

ICEEFT oferuje:
  • akredytowane szkolenia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Emocjach dla par, rodzin i klientów indywidualnych. Są to m.in. szkolenia wstępne (Externship), szkolenia z zakresu kluczowych umiejętności (Core Skills) oraz warsztaty na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Szkolenia te odbywają się na całym świecie i są prowadzone przez certyfikowanych trenerów ICEEFT.
  • możliwość certyfikacji jako terapeuta EFT dla terapeutów z całego świata spełniających kryteria przyznania certyfikatu terapeuty EFT (Tu  link do naszej strony z info o certyfikacji) wydawanego przez ICEEFT
  • możliwość dalszego rozwoju i certyfikacji jako superwizor oraz trener EFT.

ICEEFT prowadzi również badania kliniczne i współpracuje z ośrodkami i społecznościami EFT stowarzyszonymi z ICEEFT na całym świecie. Jest organizacją obecną na wszystkich kontynentach, w kilkudziesięciu krajach. Listę zrzeszonych ośrodków i stowarzyszeń można znaleźć tu: https://iceeft.com/eft-centres-and-communities/

Misja ICEEFT obejmuje:

  • wspieranie budowania bezpiecznych więzi i dobrych relacji z partnerami oraz pomiędzy członkami rodziny,
  • szkolenie osób pracujących w obszarze zdrowia psychicznego,
  • podnoszenie społecznej świadomości skuteczności modelu pracy z klientami w nurcie EFT oraz roli jaką EFT odgrywa we wzmacnianiu relacji partnerskich i rodzinnych,
  • prowadzenie badań i dalsze doskonalenie modelu pracy z klientami indywidualnymi, parami i rodzinami.

Stanowisko ICEEFT na temat różnorodności

(https://iceeft.com/stance-on-diversity/)

Dążymy do tworzenia klimatu włączenia, środowiska, w którym każdy może czuć się bezpieczny, ceniony, mogący budować znaczące relacje z innymi. We wszystkich aspektach naszej pracy staramy się uosabiać to, co pragniemy widzieć w świecie – sprawiedliwą, kochającą się ludzkość i społeczność, w której ludzie mogą być w pełni sobą, zaspokajać swoje najbardziej podstawowe, uniwersalne potrzeby związane z więzią, bez strachu przed byciem prześladowanym, marginalizowanym z powodu swojej wiary, przynależności rasowej, etnicznej, pochodzenia, orientacji seksualnej, ekspresji płciowej, wieku, klasy społecznej, zdrowia psychicznego, niepełnosprawności. Te wartości są nieodłącznie związane z nauką o przywiązaniu i humanistycznym podejściem, na którym opiera się nasza praca.

Humanistyczne modele psychoterapii, takie jak EFT, są oparte na współpracy i poszanowaniu. Tworzymy bezpieczne miejsce dla ludzi i postrzegamy ich jako ludzi, nie problemy czy typy. Nasza podejście nie patologizuje.

Nasze wartości są integracyjne i egalitarne, więź między ludźmi postrzegamy jako świętość – coś, co należy szanować i pielęgnować.

Nasza podstawa naukowa i teoretyczna nakreśla kluczowe uniwersalia - emocje i przywiązanie, przy jednoczesnym poszanowaniu różnic indywidualnych.

 

Członkowie zwyczajni PSEFT zyskują obniżoną składkę członkowską ICEEFT, która wynosi 30 CAD rocznie.

/*
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych