Czym jest EFT

„ Bycie najlepszą wersją siebie jest możliwe jedynie wówczas, gdy jesteśmy głęboko połączeni z inną osobą”
- Dr. Sue Johnson (Sens miłości)

Czym jest EFT

„ Bycie najlepszą wersją siebie jest możliwe jedynie wówczas, gdy jesteśmy głęboko połączeni z inną osobą”
- Dr. Sue Johnson (Sens miłości)

Terapia skoncentrowana na emocjach (Emotionally Focused Therapy – EFT) rozwinięta została przez dr Sue Johnson i dr Les’a Greenberga w latach 80-tych XX wieku jako terapia dla par. Od czasu odłączenia w pracy badawczej od Lee Greenberga, dr Sue Johnson, kanadyjska badaczka i psychoterapeutka, rozwija swoje podejście jako model opierający się na teorii przywiązania.  W EFT na pierwszym planie są emocje, które informują nas o głębokich potrzebach i więzi w relacji. Model terapii EFT może być stosowany w terapii par, rodzin oraz w terapii indywidualnej.

EFT w precyzyjny, ale niezwykle łagodny sposób dociera do najbardziej podstawowych i instynktownych potrzeb w relacji z najbliższymi i z sobą samym.  Pomaga w poznaniu, nazwaniu i wyrażaniu reakcji emocjonalnych, co pomaga zbliżyć się do najważniejszych dla nas osób . To zaś daje w rezultacie poczucie pełniejszego, bardziej satysfakcjonującego życia w bliskim kontakcie z innymi.

EFT bazuje na nauce o przywiązaniu osób dorosłych (rozwiniętej przez Johna Bowlby’ego i Mary Ainsworth), korzysta z dorobku podejścia humanistycznego i doświadczeniowego Carla Rogersa oraz terapii strukturalnej Salvadora Minuchina (rozumienie procesu i czynników zmiany) . EFT jest również terapią, która czerpie z najnowszych odkryć neurobiologii interpersonalnej (np. teoria poliwagalna Stephena Porges’a). Jest podejściem „bottom – up”, czyli „od dołu w górę”.  Nie narzuca interpretacji przeżyć klienta, a stawia na aktywne doświadczanie przez klienta na sesji, ciągłe poszukiwanie informacji w jego przeżywaniu, ciele i doznaniach emocjonalnych. Jednocześnie jest terapią ustrukturyzowaną, w której terapeuta ma klarowne cele sesji i terapii, a także  terapią podążającą za klientem i jego byciem „tu i teraz”.

EFT oferuje popartą szerokimi badaniami „mapę drogową”, dzięki której terapeuta wie, jak pomóc parom i rodzinom w procesie zdrowienia.  Według Międzynarodowego Centrum Doskonałości w Terapii Skoncentrowanej na Emocjach) (ICEEFT) ok. 70-75 % par po pełnym cyklu EFT (ok. 15-25 sesji) osiąga cel uzdrowienia relacji, a ok 95% odczuwa wyraźną poprawę jakości relacji. Najnowsze badania funkcjonalnym rezonansem magnetycznym (fMRI) wykazały pozytywne zmiany w aktywności mózgu u par, które odbyły terapię EFT.

Mocne strony EFT dla par:

 • EFT bazuje na jasnej konceptualizacji problemów w parach. Konceptualizacja ta poparta jest badaniami empirycznymi nad naturą problemów w relacjach i nad przywiązaniem osób dorosłych.
 • EFT jest modelem opartym na współpracy i szacunku do klienta, łączącym empiryczne techniki rogeriańskie ze strukturalnymi interwencjami systemowymi.
 • Strategie zmiany i interwencje są jasno określone.
 • Kluczowe momenty i zadania w procesie terapii EFT zostały zdefiniowane w dziewięciu krokach i trzech etapach zmiany.
 • Skuteczność EFT została potwierdzona przez ponad 20 lat badań empirycznych. Prowadzone są również badania nad procesami zmian i zwiastunami sukcesu w terapii.
 • EFT ma zastosowanie w wielu różnych problemach i populacjach klientów.
 • EFT jest nieobwiniające żadnego z partnerów.
 • EFT nie jest związane z żadnymi specyficznymi wierzeniami religijnymi.
 • EFT jest wskazane dla każdej pary, która chce poprawy poczucia więzi; bez względu na to, czy partnerzy są odmiennej płci, tej samej płci, monogamiczni, czy niemonogamiczni

Cele Terapii Skoncentrowanej na Emocjach dla Par:

 • Poszerzenie i reorganizacja kluczowych odpowiedzi emocjonalnych partnerów na siebie nawzajem.
 • Tworzenie możliwości przesunięcia pozycji partnerów w interakcji i inicjowanie nowych cykli interakcji.
 • Wspieranie tworzenia bezpiecznej więzi między partnerami.
/*
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych