O stowarzyszeniu

O stowarzyszeniu

Jesteśmy grupą profesjonalnych psychoterapeutów, którzy zebrali się na zasadzie wolontariatu, aby stworzyć społeczność praktyków EFT w Polsce - Polskie Stowarzyszenie EFT (PSEFT). Tworzymy tę społeczność dla Ciebie, niezależnie od tego czy jesteś już praktykiem EFT, czy dopiero zaczynasz się interesować tym podejściem w psychoterapii.

Nasza przygoda z EFT zaczęła się w 2018 roku. Połączyła nas pasja do Terapii Skoncentrowanej na Emocjach jako podejścia terapeutycznego oraz przekonanie, że EFT będzie wartościowe dla par w Polsce.

Na ten moment mamy już w Polsce dwóch certyfikowanych terapeutów EFT oraz pierwszą superwizorkę aplikantkę. Chcemy dalej rozwijać się jako społeczność, a także popularyzować wiedzę na temat EFT wśród społeczeństwa i osób zajmujących się psychoterapią, pomocą psychologiczną oraz psychoprofilaktyką.

Członkostwo PSEFT

Członkostwo PSEFT

Do zobaczenia w polskiej społeczności EFT!

Zapraszamy do dołączenia do polskiej społeczności EFT skupionej wokół promowania teorii i praktyki EFT, rozwoju zawodowego terapeutów EFT oraz międzynarodowej współpracy w szerzeniu i wzmacnianiu wiedzy o EFT jako nurtu terapeutycznego skoncentrowanego na budowaniu więzi.

Rodzaje członkostwa PSEFT:

Zwyczajne (pełne) 

Zwyczajne (pełne) – członkiem zwyczajnym może zostać każdy terapeuta, który ma ukończony drugi rok z co najmniej czteroletniego szkolenia z psychoterapii, odbyte szkolenie EFT Externship akredytowane przez ICEEFT oraz złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków zwyczajnych PSEFT.

Wspierające

Wspierające – członkiem wspierającym może zostać osoba udzielająca pomocy finansowej, rzeczowej bądź merytorycznej w realizacji celów statutowych PSEFT; nie posiada ona biernego i czynnego prawa wyborczego.

Honorowe

Honorowe – nadawane przez Walne Zebranie Członków jako podziękowanie za wybitny wkład w działalność i rozwój PSEFT; nie daje biernego i czynnego prawa wyborczego.

Członkowie zwyczajni PSEFT zyskują:

  • przynależność i możliwość współpracy zawodowej w ramach polskiej społeczności EFT,
  • możliwość rozwijania i kształtowania rozwoju EFT w Polsce,
  • bierne i czynne uczestniczenie w wyborach władz Stowarzyszenia,
  • udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  • możliwość zgłaszania wniosków oraz opinii co do działalności Stowarzyszenia.

Członkowie PSEFT mają obowiązek:

  • stałego poszerzania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności w zakresie terapii EFT,
  • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
  • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
  • regularnego opłacania składek.

Aby dołączyć do PSEFT napisz do nas: kontakt@pseft.pl

Deklarację członkowską można pobrać TUTAJ. Prosimy o wstrzymanie się z wpłatą składki członkowskiej do momentu otrzymania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu deklaracji.

Do zobaczenia w polskiej społeczności EFT!

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych