Polskie Stowarzyszenie EFT - Terapia Skoncentrowana na Emocjach

afiliowane przez

 

Terapia skoncentrowana na emocjach
(Emotionally Focused Therapy – EFT)

Terapia skoncentrowana na emocjach (Emotionally Focused Therapy – EFT) rozwinięta została przez dr Sue Johnson. Centralnym punktem odniesienia w EFT jest przywiązanie w bliskich relacjach.  EFT skupia się na wzmacnianiu emocjonalnej więzi przez kreowanie kluczowych dla niej  momentów zmiany.

EFT koncentruje się na powtarzających się cyklach interakcji w parach, w których partnerzy utykają, kiedy swoimi reakcjami i zachowaniem uruchamiają w sobie nawzajem lęk i „panikę przywiązaniową”. Ze wszystkich sił próbują zaspokoić swoje potrzeby emocjonalne, a kiedy to się nie udaje, zaczynają reagować na siebie w sposób obronny i usztywniony, tym samym oddalając się od siebie. Za największy stres relacyjny w parze EFT uznaje uszkodzenie emocjonalnej więzi i brak emocjonalnej bliskości i bezpieczeństwa.

/*
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych