wg miasta

wg miasta

Ze względu na ochronę danych osobowych, aby zostać wpisanym do rejestru terapeutów, należy wysłać drogą mailową na adres: kontakt@pseft.pl poniższe sformułowanie wraz z potrzebnymi danymi kontaktowymi, a także ze skanem zaświadczenia potwierdzającego obecny status w zakresie certyfikacji w EFT:

„Wyrażam zgodę na dołączenie mnie do listy terapeutów EFT na stronie www.pseft.pl/ www.eftpolska.com

UWAGA: W związku z włączeniem PSEFT do rodziny ICEEFT (uzyskaniem afiliacji), osoby widniejące na liście terapeutów zobowiązane są również być członkami ICEEFT. Wszyscy członkowie PSEFT mają zagwarantowaną obniżoną składkę członkowską ICEEFT i wynosi ona 30 CAD rocznie.

/*
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych