O EFT

„Gdy podejmujemy ryzyko i konfrontujemy nawzajem nasze słabości, wówczas wzrasta nasz poziom zaufania – nie tylko do partnera, ale także do nas samych”
Sue Johnson

Terapia skoncentrowana na emocjach
(Emotionally Focused Therapy – EFT)

Terapia skoncentrowana na emocjach (Emotionally Focused Therapy – EFT) rozwinięta została przez dr Sue Johnson. Centralnym punktem odniesienia w EFT jest przywiązanie w bliskich relacjach.  EFT skupia się na wzmacnianiu emocjonalnej więzi przez kreowanie kluczowych dla niej  momentów zmiany.

EFT koncentruje się na powtarzających się cyklach interakcji w parach, w których partnerzy utykają, kiedy swoimi reakcjami i zachowaniem uruchamiają w sobie nawzajem lęk i „panikę przywiązaniową”. Ze wszystkich sił próbują zaspokoić swoje potrzeby emocjonalne, a kiedy to się nie udaje, zaczynają reagować na siebie w sposób obronny i usztywniony, tym samym oddalając się od siebie. Za największy stres relacyjny w parze EFT uznaje uszkodzenie emocjonalnej więzi i brak emocjonalnej bliskości i bezpieczeństwa.

Te powtarzające się cykle interakcji w EFT nazywamy tańcem - każdy krok jest często dobrze znany i automatycznie podejmowany przez partnerów, którzy jednocześnie czują się coraz bardziej bezsilni, by ten negatywny wzorzec przerwać. EFT pomaga partnerom w sposób głęboki i refleksyjny zobaczyć swoje pozycje w tańcu i stworzyć z nimi nowe kroki, które doprowadzą do bardziej satysfakcjonującej relacji. Terapeuta w EFT pracuje z parą nad nowymi, jasnymi sposobami przekazywania swoich emocji. Wspomaga emocjonalną odpowiedź na potrzeby drugiej osoby w relacji, w taki sposób, by nie uruchamiać starych, defensywnych reakcji. EFT pozwala partnerom doświadczyć swojej wrażliwości w bezpieczny i niezagrażający sposób, dzięki czemu otwiera się dla pary świat nowej intymności emocjonalnej, a często również fizycznej.

/*
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych