CORE SKILLS online 2023-2024 - grupa 2

CORE SKILLS online 2023-2024 - grupa 2

PSEFT Core Skills 1-4, 2023-2024

EFT Core Skills to 8-dniowe szkolenie uznawane przez ICEEFT będące kontynuacją EFT Externship. Obejmuje 48 godzin szkoleniowych w małej grupie do 16 osób. Pozwala na pogłębienie wiedzy oraz wzmocnienie umiejętności pracy z parami w nurcie EFT oraz otrzymanie informacji zwrotnych na temat własnej pracy z parą (w trakcie szkolenia odbywa się prezentacja nagrań sesji przez uczestników) i uczenie się od innych. Jest drugim, niezbędnym, krokiem na drodze do certyfikacji ICEEFT jako terapeuta par EFT.

Kiedy:

4 weekendy w 2023 i 2024 r.

 • Moduł 1 w dniach 7-8 października 2023
 • Moduł 2 w dniach 9-10 grudnia 2023
 • Moduł 3 w dniach 20-21 kwietnia 2024
 • Moduł 4 w dniach 22-23 czerwca 2024

Gdzie:

online, na platformie Zoom

Kto może uczestniczyć?

 • Osoby, które ukończyły Externship EFT (niekoniecznie organizowany przez PSEFT)
 • Osoby, które pracują/ zamierzają pracować z minimum 1 parą i nagrają sesję do prezentacji w trakcie szkolenia (w trakcie jednego z czterech weekendów szkoleniowych) – prezentacja jest warunkiem zaliczenia szkolenia
 • Osoby posiadające kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii w miejscu, w którym ją praktykują (w Polsce ukończony minimum drugi rok 4-letniej szkoły psychoterapii oraz bycie w trakcie trzeciego roku szkolenia ) – wymagany certyfikat lub zaświadczenie
 • Osoby należące do uznanej organizacji zawodowej zrzeszającej psychoterapeutów posiadającej kodeks etyczny – wymagane potwierdzenie opłacenia składki za 2023

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • Pogłębienie umiejętności pracy z parami w modelu EFT – praktyczne ćwiczenia w małej grupie szkoleniowej
 • Otrzymanie informacji zwrotnych na temat własnej pracy z parą
 • Obserwowanie pracy z parami pozostałych uczestników
 • Spełnienie kolejnego z kryteriów certyfikacji ICEEFT jako terapeuta par EFT,
 • Możliwość odbywania superwizji z polskojęzycznymi superwizorami / superwizorami w trakcie szkolenia (wliczanej do wymogów certyfikacyjnych ICEEFT)

Trenerka

Szkolenie poprowadzi Sandra Taylor, certyfikowana trenerka, superwizorka i terapeutka EFT z Wielkiej Brytanii. 

Sandra jest jedną z założycielek i koordynatorką Brytyjskiego Centrum EFT (BEFT). Jest doświadczoną edukatorką
i trenerem – od ponad 20 lat szkoli terapeutów, m.in. na uczelniach. Wcześniej pracowała jako terapeuta zajęciowy
w różnych instytucjach związanych ze zdrowiem psychicznym. Szczególnie interesuje ją proces i doświadczenie
uczenia się.
W pracy szkoleniowej lubi przekazywanie podstaw teoretycznych i sprawianie, że teoria ożywa poprzez wtapianie
jej w rozwijanie umiejętności praktycznych psychoterapeutów z zakresu terapii EFT.
Obecnie Sandra prowadzi prywatną praktykę i jest certyfikowanym trenerem, superwizorem i terapeutą EFT.
Prowadziła szkolenia w Wielkiej Brytanii, USA i ZEA (Dubaj). Mieszka w małym mieście w północno-wschodniej Anglii.

Co wyróżnia nasze szkolenie?

• Tłumaczenie symultaniczne na język polski i angielski, co znacząco oszczędza czas szkolenia  i zwiększa jego efektywność,
• Obecność osób wspierających trenera w trakcie pracy w podgrupach, tzw. helper’ów (są to osoby przeszkolone w modelu EFT, z doświadczeniem pracy w nurcie EFT z parami, w tym certyfikowani terapeuci EFT i superwizorzy aplikanci),

Certyfikat

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia. Wymagana jest obecność na całym szkoleniu oraz zaprezentowanie w trakcie szkolenia nagrania fragmentu własnej sesji z parą.

Po ukończeniu każdego z czterech modułów uczestnicy mogą otrzymać certyfikat uczestnictwa w tym module.

Jak się zapisać?

UWAGA: Zapisy otwarte uruchomimy w miarę wolnych miejsc. W pierwszej kolejności uruchamiamy zapisy dla osób, które uczestniczyły w Externship organizowanym przez PSEFT w 2021 lub 2023 r. Zapisy odbywają się w kolejności wpłat.

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w EFT Core Skills organizowanym przez PSEFT, wypełnij formularz zgłoszeniowy. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia i odblokowania możliwości płatności, dokonaj wpłaty w wysokości określonej poniżej oraz na stronie rejestracji. Miejsce na szkoleniu jest zagwarantowane po otrzymaniu przez nas wpłaty na konto bankowe w terminie i wysokości określonej poniżej. Kiedy to nastąpi, otrzymasz potwierdzenie mailowe zapisu na szkolenie.

Zapisy odbywają się w kolejności wpłat.

Cena szkolenia

Cena szkolenia (8 dni)

Data obowiązywania

9 600 zł

Specjalna cena dla uczestników Externship organizowanego przez PSEFT w 2021 lub 2023 r. - obowiązuje przy rejestracji i płatności pierwszej raty do 10.06.2023 (płatność I raty w terminie późniejszym skutkuje przejściem do ceny 10 600 zł)

I rata - 2 880 zł do 10.06.2023

II rata – 1 920 zł do 15.08.2023

III rata - 4 880 zł do 15.01.2024

10 600 zł

Cena EARLY BIRD obowiązuje od 11.06.2023 (rejestracja po 10 czerwca lub płatność I raty po terminie wymienionym przy cenie specjalnej powyżej, niezależnie od terminu rejestracji)

I rata - 3 180 zł do 30.06.2023

II rata - 2 120 zł do 15.08.2023

III rata – 5 300 zł do 15.01.2024

Płatność I raty po 30.06.2023 skutkuje przejściem do ceny 11 600 zł.

11 600 zł

Cena REGULARNA obowiązuje od 01.07.2023 (rejestracja od 01.07.2023 lub płatność I raty po 30 czerwca 2023, niezależnie od terminu rejestracji)

I rata - 3 480 zł – w ciągu 14 dni od rejestracji

II rata - 2 320 zł do 15.08.2023

III rata – 5 600 zł do 15.01.2024

12 600 zł

Cena LAST MINUTE – rejestracja po 15.08.2023 lub płatność 50% ceny szkolenia po 15.08.2023

I rata – 6 300 zł – do 31.08.2023

II rata - 6 300 zł do 15.01.2023 

Zapisy na zasadzie kolejności zgłoszeń i wpłat - wpłata 50% ceny szkolenia nie później niż do 15.08.2023 gwarantuje miejsce na szkoleniu. Liczba miejsc ograniczona (16 osób).

Rejestracja w kolejnych terminach zostanie otwarta tylko w miarę wolnych miejsc.

Faktury

Faktury wystawiamy po zakończeniu 2. oraz 4. modułu szkolenia (w grudniu 2023 oraz w czerwcu 2024). Każda z faktur opiewa na połowę wpłaconej ceny szkolenia.

Rezygnacja ze szkolenia  / zwrot opłaty za szkolenie

Zasady rezygnacji są opisane w systemie rejestracyjnym.

Odwołanie szkolenia / zmiana trenera

Polskie Stowarzyszenie EFT zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z ważnych przyczyn. W takiej sytuacji, wszelkie wpłaty zostaną zwrócone w całości.

Zastrzegamy sobie również możliwość zmiany trenera prowadzącego szkolenie.  Zmiana trenera nie jest podstawą do ubiegania się o zwrot kosztów szkolenia.

 

Dodatkowe informacje

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia, zastanawiasz się czy na pewno warto, napisz do nas (szkolenia@pseft.pl) i zostaw
swój numer telefonu. Oddzwonimy i opowiemy ci o naszym doświadczeniu udziału w szkoleniach EFT pod egidą ICEEFT. 

My już się zakochałyśmy w EFT. Dołącz do nas!

Więcej o EFT na stronie stowarzyszenia PSEFT www.pseft.pl oraz na www.iceeft.com 

/*
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych