Aktualności

Aktualności

Pierwszy warsztat wprowadzający do pracy z rodzinami metodą EFFT z polskim tłumaczeniem 🇵🇱

Cieszymy się z możliwości poinformowania o tym, iż w piątek 14 czerwca 2024 r., w godzinach 10-13,  Kyriaki Polychroni poprowadzi warsztat „Koncentracja na sednie sprawy w psychoterapii rodzin: wprowadzenie do pracy z rodzinami metodą EFFT”.

Kyriaki jest jedną z głównych prelegentek V Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii i Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

A oto jak mówi o tym spotkaniu:”Zaprezentuję terapię rodzinną skoncentrowaną na emocjach –  Emotionally Focused Family Therapy. Jest to podejście oparte na teorii przywiązania, którego celem jest odbudowanie więzi relacyjnych oraz ustabilizowanie rodziny zmagającej się z różnorodnym cierpieniem. Uczestnikom warsztatu przedstawię praktykę dokonywania oceny i leczenia w podejściu EFFT, dzięki którym możliwe jest przetwarzanie negatywnych wzorców rodzinnych, przepracowywanie blokad w relacjach i wdrażanie korygujących doświadczeń emocjonalnych. Przedstawię także fragmenty sesji wideo ilustrujące moje podejście. Jeśli warunki na to pozwolą, wprowadzę w trakcie warsztatu elementy doświadczeniowe”.  

Kyriaki jest utytułowaną psychoterapeutką małżeńską i rodzinną oraz psychoterapeutką grup systemowych. W każdym z tych obszarów integruje idee i koncepcje pochodzące z teorii przywiązania oraz psychoterapii opartej na emocjach (EFT). Od wielu lat szkoli profesjonalistów w zakresie terapii par i rodzin w całej Europie i nie tylko. W 2016 r. została uhonorowana  nagrodą za wybitny wkład na rzecz terapeutów rodzinnych w Europie. Jest członkiem, m.in. Amerykańskiej Akademii Terapii Rodzinnej (AFTA). 

Uczestnictwo w warsztacie jest odpłatne i są dwa progi cenowe:


– do 31 marca b.r. opłata wynosi 380 zł! (dla osób, które się zarejestrowały i dokonały opłaty za udział w konferencji cena jest niższa o 15% i wynosi 323 zł)


– po 31 marca b.r. opłata za warsztat wynosić będzie 450 zł (nie ma zniżki)


Data, godziny i miejsce warsztatu: 14 czerwca 2024 r.; godziny 10-13; Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40 (w tym samym miejscu i dniu rozpocznie się nasza V Międzynarodowa Konferencja „Relacja terapeutyczna, która leczy”).


Aby zapisać się na seminarium:– należy wysłać zgłoszenie na adres psip@psip.org.pl z dopiskiem „Warsztat Kyriaki”- dołączyć do zgłoszenia potwierdzenie wniesienia opłaty za udział w warsztacie

Opłaty dokonujemy na konto PSIP: 06 2490 0005 0000 4530 4232 9901. W tytule przelewu należy napisać: „Warsztat Kyriaki” i dopisać swoje imię i nazwisko.

Zapraszamy do uczestnictwa!

/*
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych